Parayana Pind Pradhana family from Bijapur - Gokarna Puja

Parayana Pind Pradhana family from Bijapur

Panch suktha Parayana Pind Pradhana family from Bijapur

Naarayan Bali and Pind pradhana were performed on 21/06/2017 for a family from Bijapur at Gokarna.

Panch suktha parayana pind pradhana

Scroll to Top